ตัวแทนจากโครงการ The Indeed Condo Amata บริหารงานโดย บริษัท กรีน อมตะ จำกัด มอบ FACE SHIELD จำนวน 300 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้กับทีมแพทย์และพยาบาล ได้ใช้ป้องกันในการทำหน้าที่ต่อสู้กับโรค COVID-19 โดยมี คุณสมใจ อัศวบุญญาเดช หัวหน้าแผนกผู้ตรวจการ เป็นผู้รับมอบ  ทางโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่มีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ครับ

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :