บริษัทคู่สัญญา

 
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท

เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางประกง)

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางประกง จำกัด
บริษัท สยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สยามซันโป จำกัด
บริษัท เคียวเซ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด