สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 033-265-599 กด 2212

นักรังสีเทคนิค

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีใบประกอบวิชาชีพ

-สามารถทำ CT SCAN ได้

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

พยาบาล IC

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-ผ่านการอบรมพยาบาลการติดเชื้อ

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

นักฟิสิกส์

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาโท

-มีใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร **

พยาบาลรังสี

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีใบประกอบวิชาชีพ

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร **

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า

-เป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล ทดลองงานผ่านบรรจุเป็นพนักงาน

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

พ่อครัว/แม่ครัว

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-ไม่จำกัดวุฒิ

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

เจ้าหน้าที่เวรเปล

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า

**ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร**

พยาบาล UR

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีใบประกอบวิชาชีพ

-มีประสบการณ์ผู้ป่วยใน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จบสาขาสาธารณสุขศาสตร์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร**

หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-พยาบาลวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ

-มีประสบการณ์ออก CODER ได้

พยาบาล semi icu

20 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีใบประกอบวิชาชีพ

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล วิภารามอมตะนคร **

พนักงานผู้ช่วย

24 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

-มีใบบริบาล

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **