สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 033-265-599 กด 2212

สาขาวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้า (ICU) 1 อัตรา
หัวหน้า (OR) 1 อัตรา
พยาบาล (UR) 4 อัตรา
พยาบาล (RM) 1 อัตรา
พยาบาล (OR)
(Part Time/Full Time)
14 อัตรา
พยาบาลวิสัญญี (OR) 3 อัตรา
พยาบาล (ICU) 5 อัตรา
พยาบาล ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 2 อัตรา
พยาบาล (ER) 1 อัตรา
พยาบาล (WARD) 2 อัตรา
พยาบาล (OPD) 1 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

สาขาวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

นักเทคนิคการแพทย์ (LAB) 3 อัตรา
เภสัชกร
(Part Time/Full Time)
6 อัตรา
นักรังสีเทคนิค 6 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล วิภารามอมตะนคร **

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง/ป.ตรี มีใบประกอบฯ

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

นักรังสีเทคนิค (เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล วิภารามอมตะนคร **

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วุฒิ ม.6/เทียบเท่า

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค (มีใบบริบาล) 1 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล วิภารามอมตะนคร **

เจ้าหน้าที่อื่นๆ วุฒิปริญญาตรี

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บุคคลและพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

วุฒิ ปวส.

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์
(สาขาอิเล็กทรอนิกส์)
1 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

วุฒิ ม.6/เทียบเท่า มีใบบริบาล

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานผู้ช่วยแพทย์ (OR) 2 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม 10 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล WARD 5 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล OPD 3 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ICU 2 อัตรา
ผู้ช่วยกายภาพบำบัด 1 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

ผู้พิการ ทุพพลภาพ วุฒิ ม.6/ขึ้นไป

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ทั่วไป
(ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ)
5 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **

วุฒิ ม.3/เทียบเท่า

Requirements

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(เพศชาย/เป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล)
2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 5 อัตรา

** ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร **