ความรู้ทางการแพทย์

สัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน "โรคหัวใจ"

29 กันยายน วันหัวใจโลก

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

การดูแลตัวเองของผู้ป่วย

4 โรคติดต่ออันตราย

4 โรคติดต่ออันตราย

ที่มากับเพศสัมพันธ์

ฝีดาษวานร (Mpox)

ฝีดาษวานร (Mpox)

เกิดจากการสัมผัสแนบชิดผู้ป่วย

"โรคไข้เลือดออก"

มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค

งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา

เพราะแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณ