ความรู้ทางการแพทย์

การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต

เหตุผลของการบริจาคโลหิต และการดูแลตนเองหลังจากบริจาคโลหิต......

มะเร็งลำไส้ใหญ่ !!

มะเร็งลำไส้ใหญ่ !!

ถึงจะร้าย.....ก็ป้องกันได้

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ "มะเร็งในช่องปาก"

การป้องกัน / การรักษา / อาการ

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ "โรคที่มากับฝน"

ไข้เลือดออก / ไข้หวัดใหญ่ / โรคตาแดง / โรคฉี่หนู / โรค มือ เท้า ปาก

Return to work

Return to work

การประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์"

ข้อปฏิบัติก่อนและหลังได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์