ประวัติโรงพยาบาล

             โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร  เกิดขึ้นจากทางนิคมอุตสาหกรรม ได้เชิญชวนโรงพยาบาลวิภาราม เข้าร่วมบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ทำงานในนิคมอมตะนครและประชาชนโดยรอบ โดยร่วมมือกันก่อตั้ง บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จำกัด  มีเนื้อที่ 9 ไร่ บนถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่บนถนนหลักของนิคมอมตะนคร และถนนที่ออกสู่ถนนบายพาส หลังจากการประกันสิ่งแวดล้อมเป็นระยะช่วง 2 ปี จึงสามารถยื่นแบบก่อสร้างได้และเริ่มเปิดดำเนินการใน วันที่ 4 ธันวาคม 2557 และดำเนินการขออนุมัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.01/2 ที่ สน.อน.18/2555)

             โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เป็นอาคารเดียวสูง 10 ชั้น เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การก่อตั้งโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์  เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในโรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม  โดยดำเนินการขออนุมัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.01/2 ที่ สน.อน.18/2555) โรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดสถานที่สำคัญไว้ ได้แก่  OPD อาชีวเวชศาสตร์ ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยเจ็บป่วยจากการทำงาน การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน มี ER 8 เตียง (มีจุดล้างตัว สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมี , มีจุดคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่เป็นสัดส่วน) , OPD มีทั้งหมด 31 ห้อง (มีคลินิกเฉพาะโรคแยกเป็นสัดส่วน และมีห้องตรวจแยกโรคติดเชื้อวัณโรค) , IPD มี 4 หอผู้ป่วย จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 100 เตียง, ICU 11 ห้อง และ 1 ห้องแยกติดเชื้อ , NS 3 เตียง (เด็กดี 1 เตียง , เด็กป่วย 2 เตียง) , ห้องคลอด 2 เตียง เตียงรอคลอด 5 เตียง) , ห้องผ่าตัด 4 ห้อง , ห้องตรวจสวนหัวใจ 1 ห้อง , Central Supply