image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าห้อง - ค่าบริการพยาบาลต่อวัน

​(Daily Room Rate)

ประเภทห้อง

ROOM TYPE

ค่าห้องพัก/วัน

ROOM Rate/DAY

(Baht)

ค่าบริการพยาบาล/วัน

Nursing Care Service Charge/DAY

(Baht)

ราคารวม/วัน

Total Amount/DAY

(Baht)

ห้อง วี.ไอ.พี

V.I.P ROOM

3,300.-

1,500.-

4,800.-

ห้องเดี่ยว

Single ROOM

2,200.-

1,500.-

3,700.-

ห้องคู่

Twin ROOM

1,400.-

1,500.-

2,900.-

หมายเหตุ   :  ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) 250 บาท/วัน และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย

1. โทรศัพท์           

2. โทรทัศน์ และตู้เย็น 

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ตู้เก็บของส่วนตัว 

5. ปุ่มกดเรียกพยาบาล               

6. ชุดรับแขก

7. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า          

8. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ