Image

มอบอาหารกลางวันให้โรงพยาบาล

มอบอาหารกลางวันให้โรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด มอบตู้เย็นเก็บวัคซีนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด มอบตู้เย็นเก็บวัคซีนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัท อมากาซากิไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

บริษัท อมากาซากิไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
Image

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
Image

เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19 ตามปกติ

เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19 ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม