โปรโมชั่น

Image

"วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่" สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

เฉพาะผู้ประกันตนโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เท่านั้น!

อ่านเพิ่มเติม