image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม (Hemodialysis Department)

ให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย


ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • เตียงไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับขั้น-ลงได้ทั้งหมด 4 เตียง
  • เครื่องไตเทียมซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Nikkiso รุ่น DBB-27
  • แบ่งโซนเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องในกรณีไฟฟ้าดับ
  • อุปกรณ์และยาที่จำเป็นในการช่วยชีวิตพร้อมใช้ สำหรับกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการฟอกเลือด
  • ระบบผลิตและจ่ายน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • แผนกไตเทียมผ่านการรับรองคุณภาพจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

 

บุคคลากรทางการแพทย์

  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม พยาบาลอบรมไตเทียม และผู้ช่วยพยาบาลที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยอย่างพอเพียง ภายใต้การดูแลของอายุรแพทย์โรคไต เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับบริการ

การบริการทางการแพทย์

  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

แผนกไตเทียม ชั้น 5 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โทรศัพท์ 033-265-599 ต่อ 2307 , 2308