image
แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช (Pediatrics Department)

        โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น (อายุ 15 ปี) โดยเน้นในเชิงป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย กุมารแพทย์ร่วมมือกับสูติแพทย์ ในการให้ความรู้มารดาขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด เพิ่มความปลอดภัยในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์ เด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และให้วัคซีนที่คลินิกเด็ก เราจัดให้มีกุมารแพทย์ทั้งใน และนอกเวลาดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แผนกผู้ป่วยใน

        อุปกรณ์ดูแลเด็กโดยเฉพาะเครื่องให้สารน้ำ และเกลือแร่ เพื่อให้การให้สารน้ำ และเกลือแร่แม่นยำ และตรวจระดับออกซิเจนจากผิวหนังเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเด็ก

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

        แผนกกุมารเวช โทร. 033-265-599 ต่อ 2309 , 2310