image
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (Accident - Emergency Center)

        ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินในรูปแบบของศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ซึ่งมีความพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท

  • ผู้ป่วยอายุรกรรม
  • ผู้ป่วยศัลยกรรมฉุกเฉิน
  • ผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน
  • ผู้ป่วยสูตินรีเวชฉุกเฉิน

 

 

 

การนัดหมาย และการติดต่อสอบถาม 

       ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โทร. 033-265-598 ต่อ 2111, 2112, 2154