image
แผนกกายภาพบำบัด
image
แผนกกายภาพบำบัด
image
แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด (​Physical Therapy Department)

        บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย  และรักษาทางกายภาพบำบัดในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู สุขภาพของร่างกาย  โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ที่ทันสมัยและครบถ้วน

 

การบริการตรวจรักษา

  • ตรวจรักษาโรคปวดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  • รักษาและฟื้นฟูระบบประสาท (อัมพาต อัมพฤกษ์)

  • รักษามารดาที่มีปัญหาการให้นมบุตร (เต้านมคัด) ด้วยการนวดกระตุ้นต่อมน้ำนมและระบายนมที่คั่งค้าง

  • รักษาระบบหัวใจและปอด (เคาะปอดระบายเสมหะ ฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด)

  • เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยใช้เลเซอร์ (LASER)

  • เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยใช้คลื่นกระแทก (Radial Shockwave , Focus Shockwave)

 

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 -20.00 น.

( สำหรับสิทธิประกันสังคม เปิดให้บริการ 08.30-16.00น. )

 

การนัดหมาย และติดต่อสอบถาม

แผนกกายภาพบำบัด โทร. 033-265-599 ต่อ 2514, 2515

ให้บริการที่โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร (ชั้น 5)