Image

ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ขอเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่2

ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่2

อ่านเพิ่มเติม
Image

เรียนแจ้งผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ในเดือนมิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม
Image

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม