ภาพบรรยากาศกิจกรรม

"วันวัณโรคโลก (World Tuberculosis Day)"

 

ใส่หน้ากากอนามัย แล้วอย่าลืมใส่ใจเราด้วยนะ

"วันวัณโรคโลก" จะตรงกับวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี ในปีนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมวันวัณโรคโลก (World TB Day) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ วัณโรค ซึ่งเป็นโรคที่พบได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ส่วนใหญ่ที่พบคือ วัณโรคปอด 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :