ภาพบรรยากาศ "โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 8"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น. ที่ผ่านมา
ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร บริเวณ ลานหน้าประตู 3 ชั้น 1  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :