ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :