ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) 

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร ได้จัดกิจกรรม "World Cancer Day" เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี...

เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง หากรู้เร็ว รักษาได้ พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :