โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร พร้อมรับบัตรประกันสุขภาพแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2108 – 2109 แผนกเวชระเบียน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :