ขอแจ้งทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรวจรักษา...

 

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 

ขอแจ้ง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรวจรักษา ดังนี้

 

แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกปี 2557-2560 ที่ไม่ได้มาตรวจรักษา เกิน 5 ปี

 

จึงเรียนแจ้งผู้ป่วยที่ต้องการขอประวัติการรักษา กรุณาติดต่อขอประวัติการรักษา "ภายในเดือน สิงหาคม 2566" ก่อนการทำลายแฟ้มประวัติ

---------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชระเบียน

 033-265-599 ต่อ 2108-2109

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :