ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี2564 ผ่านทางเว็บไซต์

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2564 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตน

ไม่ได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้สามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ 

สำหรับการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2564  ผ่านทางเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย

2.เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ทำการLogin เข้าเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ “ผู้ประกันตน”

3.ทำการคลิกที่ “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

4.เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ “เปลี่ยนประจำปี” หลังจากนั้นคลิกที่ “เลือกสถานพยาบาลใหม่”

จากนั้นทำการเลือก “โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร”

5.เมื่อเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว ติ๊กยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วกด “บันทึก” เป็นอันเรียบร้อย

ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้แล้ว

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :