สำหรับทุกท่าน  ที่ต้องการฉีด วัคซีนโควิด  2 สายพันธุ์ "Bivalent"

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร พร้อมให้บริการฉีดแล้ววันนี้ (มีจำนวนจำกัด) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Covid-19 

 ให้บริการฉีดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น. (งดให้บริการวันที่ 13-16 เมษายน 2566)

 ติดต่อเคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 2

วัคซีนแนะนำสำหรับ....

 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

 ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง

 ทุกคนที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานกว่า 4 เดือน

 

**มีค่าบริการทางการแพทย์ 300 บาท ชำระ ณ วันที่มาใช้บริการ


 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :