วันสำคัญ “วันมาฆบูชา”

 วันมาฆบูชา ตรงกับ  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ความหมายของวันมาฆบูชา

            คำว่า "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก  โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป มาร่วมประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยไม่ได้นัดหมาย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :