วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

 

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ทางโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จึงอยากให้ผู้มาใช้บริการทุกท่านได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ  ได้มากมาย

จึงขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการทุกท่าน เข้าร่วม "กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก" พร้อมรับของรางวัลจากทางโรงพยาบาล

      บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

      วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

      ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น.

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :