วันสำคัญ “วันสตรีสากล”  วันสำคัญแห่งความเท่าเทียมของผู้หญิง

การกำหนดวันสตรีสากล

          เป็นวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีทั่วโลก และเป็นจุดสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี วันสตรีสากล (International Women's Day) เป็นวันที่สตรีทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงองค์การสหประชาชาติจะได้ร่วมเฉลิมฉลองเช่นกัน

ความสำคัญของวันสตรีสากล

          ในหลาย ๆ ประเทศทุกทวีป รวมทั้งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิง จะรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลองวันสำคัญ และร่วมรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง และในหลาย ๆ ประเทศเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล จึงได้กำหนดให้เป็นวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :