ภาพกิจกรรม "วันลอยกระทง"

 

ลอย ลอย กระทง วันนี้เรานำภาพกิจกรรม "วันลอยกระทง" มาฝาก

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา... ทางโรงพยาบาลได้จัด "กิจกรรมวันลอยกระทง" โดยมีการแจกกระทงให้กับผู้มาใช้บริการ ได้นำไปร่วมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

ดูแลด้วยใจ  ห่วงใยดุจญาติมิตร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :