โครงการบูรณาการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ในจังหวัดชลบุรี

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน "บูรณาการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน" ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :