เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน บูรณาการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :