วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

(World Day for Safety and Health at Work)

 

ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First)

"วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล" จะตรงกับวันที่ 28 เมษายน ของทุกปี

 

ทางโรงพยาบาลได้มีการจัดกิจกรรม "วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล" เพื่อช่วยกันรณรงค์ถึงความปลอดภัย ไม่ว่าจะอุบัติเหตุจากการทำงานก็ดี รวมไปถึงโรคภัยต่างๆที่เป็นผลมาจากการทำงาน เพื่อให้ทุกท่านได้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุด

 

  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00น.

  หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :