โครงการ CSR

"แบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้สูงวัย"

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา... โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ได้จัดโครงการ CSR "แบ่งปันน้ำใจ สู่ผู้สูงวัย" โดยได้มีการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ​  บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :