นิทรรศการ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

 

 

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9"

โดยทางโรงพยาบาลได้จัดนิทรรศการ "โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมถึงการให้ความรู้เรื่อง...โรคหลอดเลือดสมอง กับผู้มาใช้บริการทุกท่าน ได้ตระหนักถึงสัญญาณเตือน อาการ และวิธีการรักษา รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ 

ผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถชม "นิทรรศการ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)" ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2566 บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :