สำนักงานประกันสังคมมอบ "รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ" ประจำปี 2563

 

วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานประกันสังคมมอบรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สำหรับสถานพยาบาลที่มีผู้ประกันตนเลือกมากกว่า 50,000 คน ไม่เกิน 100,000 คน แด่ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขึ้นมอบรางวัลให้กับนายแพทย์ ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :