โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เปิดรับผู้ประกันตน ประจำปี 2566 จำนวน 156,000 ราย
โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้
⏰ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จนถึง 31 มีนาคม 2566
สามารถดำเนินการได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
✅ ยื่นคำขอตามแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
✅ ทำรายการผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login
✅ ทำรายการผ่าน Application SSO Connect
✅ ทำรายการผ่าน Line Official SSO โดยการเพิ่มเพื่อน @ssothai
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2217-2219

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :