จัดงานโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวเปิดงาน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนของกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมสร้างสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง นายจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาล หน่วยงานภาคภาคีเครือข่าย และสำนักงานประกันสังคม

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :