แผนกอาชีวเวชศาสตร์

หากท่านต้องการติดต่อ "แผนกอาชีวเวชศาสตร์"

 โทร. 033-265-599 ต่อ 2236-2237

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :