ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี2565 ผ่านทางเว็บไซต์
สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2565 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้สามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ  
สำหรับการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2565  ผ่านทางเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย
2.เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ทำการLogin เข้าเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ “ผู้ประกันตน”
3.ทำการคลิกที่ “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
4.เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ “เปลี่ยนประจำปี” หลังจากนั้นคลิกที่ “เลือกสถานพยาบาลใหม่” 
จากนั้นทำการเลือก “โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร”
5.เมื่อเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว ติ๊กยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วกด “บันทึก” เป็นอันเรียบร้อย ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้แล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :