Image

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

อ่านเพิ่มเติม
Image

เก็บตกภาพบรรยากาศ "โครงการบริจาคโลหิต"

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม
Image

แจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ!!

ลานจอดรถด้านข้างโรงพยาบาล เพื่อก่อสร้าง "อาคารจอดรถ"

อ่านเพิ่มเติม
Image

โครงการ CSR ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 2

ที่ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ

อ่านเพิ่มเติม
Image

สิทธิพิเศษ!! สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ฉีด "วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์" ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริจาคโลหิต “DONATE BLOOD SAVE LIFE”

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:00 น.

อ่านเพิ่มเติม