ความรู้ทางการแพทย์

Return to work

Return to work

การประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์"

ข้อปฏิบัติก่อนและหลังได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

สาเหุตุ / อาการ / การติดต่อ / การป้องกัน *กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน*

"โรคไอพีดี" ในเด็ก

อาการ / วิธีป้องกันเบื้องต้น

เฝ้าระวัง“ฝีดาษลิง”

เฝ้าระวัง“ฝีดาษลิง”

ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในเพศชาย อายุ 20-59 ปี

เกร็ดความรู้เรื่อง ไวรัสโรต้า

เกร็ดความรู้เรื่อง ไวรัสโรต้า

กลุ่มเสี่ยง / อาการ / การรักษา / การป้องกัน