Breathing Exercise

รู้หรือไม่ ว่าการฝึกหายใจ (Breathing Exercise) เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือด และขับสารพิษออกจากปอดโดยธรรมชาติ 

มือใหม่ - หายใจเข้า 4 วินาที  กลั้นหายใจ 4 วินาที  หายใจออก 8 วินาที

หากชำนาญแล้ว - หายใจเข้า 8 วินาที   กลั้นหายใจ 8 วินาที   หายใจออก 8 วินาที

ทำเซตละ 20 นาที จำนวน 2 เซต