โรคไตเรื้อรัง

 

"โรคไตเรื้อรัง" คือ สภาวะที่ไตถูกทำลาย! มีผลทำให้ความสามารถของไตทำงานลดลง

โดยเกิดจากสาเหตุดังนี้

 โรคเบาหวาน

 โรคความดันโลหิตสูง

 โรคไตขาดเลือด

 โรคไตอักเสบ

 โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

 โรคทางพันธุกรรม

 การได้รับยาแก้ปวด กลุ่ม NSAIDs สม่ำเสมอ

 

การบำบัดทดแทนไต

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  1. นำเลือดออก ทางเส้นเลือดที่แขนหรือคอ
  2. ขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือด
  3. นำเลือดที่ฟอกกลับคืนสู่ผู้ป่วย

​ล้างไตทางช่องท้อง

  1. ใส่น้ำยาล้างไตทิ้งค้างในช่องท้อง
  2. ปล่อยน้ำยาล้างไตที่มีของเสียหรือน้ำส่วนเกินทิ้ง
  3. เปลี่ยนใส่น้ำยาล้างไตถุงใหม่เข้าไป


ปลูกถ่ายไต

  1. ผ่าตัดนำไตที่ดีจากผู้บริจาคมาใส่
  2. ต้องกินยา กดภูมิต้านทานสม่ำเสมอ

       ***วิธีนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุด