โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร รับโควต้าผู้ประกันตน ประจำปี 2565 จำนวน 156,000 ราย

โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ผู้ประกันตนสามารถทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2.ทำรายการผ่าน www.sso.go.th

3.ทำรายการผ่าน Application SSO Connect

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2217-2219 แผนกการตลาด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :