โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
เปิดให้บริการ Walk in AstraZeneca เข็ม1 + Pfizer เข็ม2
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (จำนวน 300 คน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2250
**สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี
โดยมีเงื่อนไข อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
1. มีสิทธิรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่จะไปรับวัคซีน
2. พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอที่ตั้งของสถานพยาบาล
ที่จะไปรับวัคซีน
3. เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติรับการรักษาต่อเนื่องของสถานพยาบาล
ที่จะไปรับวัคซีน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :