โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 
เปิดให้บริการ Walk in AstraZeneca เข็ม1 + Pfizer เข็ม2 
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี และเป็นผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์  ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน 
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (วันละ 120 คน)

โดยมีเงื่อนไข อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
1. มีสิทธิรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่จะไปรับวัคซีน
2. พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอที่ตั้งของสถานพยาบาลที่จะไปรับวัคซีน
3. เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติรับการรักษาต่อเนื่องของสถานพยาบาลที่จะไปรับวัคซีน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :