นายแพทย์ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เป็นผู้รับมอบตู้เย็นเก็บวัคซีนทางการแพทย์ ซึ่งบริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาวัคซีนโควิด 19 สำหรับฉีดให้กับผู้ประกันตนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :