ประกาศ พร้อมเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามปกติ เริ่ม วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันทีเปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติม 033-265-599

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :