ประกาศ งดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากขณะนี้เตียงเต็มทุกเตียง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :