ขอเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-265-599

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :