ประกาศ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 และวันที่ 15 มิถุนายน 2564

            ทางโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของท่าน จาก 16 สัปดาห์ ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :