ขอเรียนแจ้งท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ในเดือนมิถุนายน 2564

โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามวันและเวลาเดิมที่ได้รับการนัดหมาย ทั้งนี้หากวัคซีนที่ภาครัฐจัดสรรมาให้มีจำนวนไม่เพียงพอ หรือจัดส่งมาไม่ครบตามกำหนด โรงพยาบาลอาจมีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดหมายของท่านออกไป แต่จะจัดสรรเวลาเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :