โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ขอขอบคุณ คุณจักรพล ทองเจริญ

นำอาหารมามอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวน 100 ชุด

โดยมีคุณสมใจ อัศวบุญญาเดช หัวหน้าแผนกผู้ตรวจการเป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :