คลินิก ARI (ตรวจ Covid-19) เปิดให้บริการวันละ 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 08.00 – 12.00 น. จำนวน 100 ท่าน

รอบที่ 2 13.30 – 15.00 น. จำนวน 100 ท่าน

สามารถโทรศัพท์จองคิวรับบริการได้ที่ 033-265-599 ต่อ 2118 แผนกลูกค้าสัมพันธ์

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :