โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

ณ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดชลบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :